Over Madjoe

ZVV Madjoe bestaat uit een aantal elf enthousiaste vriendenteams. Iedereen zowel jong (16+) als oud is van harte welkom bij ZVV Madjoe!

Elke vrijdagavond spelen wij onze wedstrijden in Sporthal De Brug te Groningen. Deze avond wordt ook wel Madjoe-avond genoemd, daar de sporthal enkel wordt gevuld door onze Madjoeteams. De derde helft is evenzo belangrijk als de prestaties op het veld.

 

Clubhistorie:

Al betekent Madjoe in het Maleis “Voortwaarts”, een kleine terugblik in de clubhistorie kan geen kwaad.

De club is opgericht in 1985 door een vriendenteam, van Indonesische oorsprong, uit Hoogkerk. Binnen enkele jaren groeide de club uit tot een volwaardige vereniging met meerdere teams.

De heren Koos van Dam en Wim Timmerman zijn in het verleden wegens bijzondere inzet benoemd tot erelid. Door het samenvloeien van mensen met verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en levensfases is er een bij-zonder clubgevoel ontstaan. Ondertussen bestaat de club al meer dan 25 jaren!

Sinds 1992 speelt Madjoe iedere vrijdagavond in sporthal De Brug.
Wees welkom!